Thông báo về việc triển khai phương án giảng dạy trực tuyến và thi kết thúc học phần đối với Khóa 41

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo về phương án giảng dạy trực tuyến, cụ thể:

 1. Quán triệt tinh thần bảo đảm công tác giảng dạy phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và kế hoạch đào tạo chung của nhà trường.

 2. Triển khai các nội dung cụ thể:

2.1. Hệ đại học chính quy dài hạn

- Đối với sinh viên khóa 42, 43, 44:

Giảng dạy trực tuyến theo thời khóa biểu từ ngày 06/05/2021 đến hết ngày 09/05/2021. Lịch học sau ngày 09/05/2021 sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Đối với sinh viên khóa 41: lịch thi vào ngày 04/5 - 05/5/2021 của Khoá K41 sẽ tạm hoãn và lịch thi lại Phòng Khảo thí - BĐCLGD sẽ bố trí sau theo lịch thi dự phòng.

2.2 Các Hệ đào tạo khác (Đại học VLVH, liên thông Đại học, văn bằng hai, sau đại học)

- Hệ liên thông chính quy lưu học sinh Lào tiếp tục học bình thường theo kế hoạch;

- Các lớp còn lại tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo sẽ tiến hành giảng dạy trực tuyến từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 16/05/2021. Phương án giảng dạy tiếp theo sẽ thông báo sau.

Trên đây là nội dung thông báo về việc triển khai phương án giảng dạy trực tuyến trong thời gian tới. Đề nghị Trưởng các đơn vị liên quan thông tin đến các cán bộ, giảng viên trong trường, Cơ sở liên kết đào tạo và sinh viên để triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

 

Đính kèm:
 tb-hoc-online.pdf (652.15 KB)
Các bài khác