Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
26/07/2021
08:00

* Dâng hương Nghĩa trang thành phố Huế, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, (27/7/1947-27/7/2021).

(Thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y Tế)

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường;

- Hội Cựu chiến binh Trường;

- Đại diện BTV Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Nghĩa trang Thành phố Huế
Thứ tư,
28/07/2021
07:30

* ĐHH: Họp Hội đồng Đại học Huế

(Bố trí ngồi giãn cách, tuân thủ quy định 5K)

- Đại biểu (có giấy mời);

- Thành viên Hội đồng ĐHH;

(đại biểu và thành viên Hội đồng ở ngoài thành phố Huế tham dự họp trực tuyến).

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
08:00

* Đảng bộ Trường Đại học Luật tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

 

- Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động Trường Đại học Luật.

* Hình thức tổ chức: Online, link truy cập: https://meet.google.com/roo-sezh-fuy

- Bộ phận kỹ thuật (Tổ CNTT) phối hợp với Văn phòng Đảng ủy nắm danh sách cán bộ, đảng viên tham dự để báo cáo cho Đảng ủy cuối buổi học tập.

Phòng Hội thảo Nhà A1, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và các đầu cầu tại nơi làm việc, cư trú của cán bộ, đảng viên, viên chức và lao động.
14:00

* ĐHH: Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022.

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHH ngày 21/7/2021 của Giám đốc Đại học Huế.

(Thành viên dự họp tuân thủ nghiêm quy tắc 5K phòng chống dịch COVID-19)

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ năm,
29/07/2021
14:30

* Họp rà soát giờ NCKH năm học 2020-2021

Theo Quyết định của Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ sáu,
30/07/2021
08:00

* ĐHH: Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 1)

(Bố trí ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm 5K)

* Trường Đại học Luật:

- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
14:00

* ĐHH: Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 2)

Đảng ủy viên Đại học Huế

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi
15:30

* Họp kiểm tra tiến độ đề tài NCKH cấp Đại học Huế 2019, 2020

Theo Quyết định số 358/QĐ-ĐHL ngày 06/7/2021 của Hiệu trưởng và chủ nhiệm các đề tài ĐHH 2019, 2020

Phòng Hội thảo Nhà A1