Trung tâm TT - Thư viện thông báo danh sách sinh viên K41 cần thực hiện thủ tục hoàn trả tài liệu tại Thư viện

Kính gửi: Sinh viên khóa K41 ngành Luật và Luật Kinh tế

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật đã rà soát và thông báo đến sinh viên Khóa K41 tiến hành kiểm tra, thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện.

Trung tâm đề nghị sinh viên hiện chưa thực hiện hoàn trả tài liệu thì đề nghị làm thủ tục hoàn trả  cho Thư viện trước 17h ngày 26/5/2021. (Danh sách sinh viên còn nợ tài liệu cập nhật ở file đính kèm)

Sau thời gian này, Trung tâm sẽ gửi danh sách các sinh viên còn nợ tài liệu cho Hội đồng xét tốt nghiệp của Nhà trường.

Nếu có gì thắc mắc, phản ánh, sinh viên cần liên hệ trực tiếp với Trung tâm TT - Thư viện tại Tầng 5  - Nhà A (các ngày làm việc trong tuần) hoặc qua ĐT: 0914.426.146 (cô Mai) – 0942.616.432 (cô Nga)

Trân trọng thông báo.

Tải file đối chiếu thông tin

(Cập nhật ngày 11/5/2021):

1. Luật K41 

 2. Luật Kinh tế K41

 3. Luật và Luật Kinh tế K40: 

 

Đính kèm:
Các bài khác