Đại hội Chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Hội trường nhà E, Chi bộ Công tác sinh viên đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên cùng toàn thể đảng viên của chi bộ.

* Đoàn Chủ tịch

Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Trung Kiên đã trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Báo cáo đã chỉ rõ những ưu, nhược điểm của chi bộ trong thời gian vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ mới.

* Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, toàn thể đảng viên của chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong công việc luôn phát huy tốt dân chủ, tập hợp trí tuệ tập thể, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; Có kế hoạch triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến từng đảng viên và đơn vị; lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, xây dựng kế hoạch năm học, thực hiện có hiệu quả về chuyên môn theo từng mảng công tác; Quan tâm lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt vai trò của tổ chức mình tham gia vào quản lý chuyên môn, quản lý đơn vị, xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh toàn diện.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Lãnh đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng trong đảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên, xây dựng khối đoàn kết và thống nhất cao trong đơn vị; Triển khai thực hiện các hoạt động của nhà trường như rà soát, xây dựng chương trình các hệ đào tạo; Phối hợp triển khai công tác tuyển sinh đảm bảo thực hiện đúng quy chế; tổ chức tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh, mở rộng quy mô và địa bàn tuyển sinh,...; Triển khai chế độ chính sách, giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên kịp thời; Triển khai thực hiện các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động bổ ích khác tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; duy trì tốt nề nếp, kỷ cương sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 30 đến 35 đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức công đoàn phòng, chi đoàn cán bộ phòng ban tham gia thực hiện tốt công tác quản lý chuyên môn, xây dựng tổ chức mình trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Việt Dũng đã đánh giá cao các hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong sinh viên, công tác chuyên môn, công tác xây dựng, phát triển Đảng; đồng chí mong muốn rong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Công tác sinh viên sẽ phát triển toàn diện trên mọi mặt theo báo cáo chính trị đã nêu, đặc biệt là tập trung công tác xây dựng, phát triển Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên.

* Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành chương trình làm việc. Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy nhiệm kỳ mới, trong đó bầu 01 đồng chí giữ chức vụ Bí thư, 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư và 03 đồng chí là chi ủy viên.

Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020:

1. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Bí thư chi bộ

2. Đồng chí Phan Đình Minh, Phó Bí thư chi bộ

3. Đồng chí Nguyễn Long, Chi ủy viên

4. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Chi ủy viên

5. Đồng chí Kring Hươn, Chi ủy viên.

* Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

 

 

Các bài khác