Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại điểm bầu cử Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đúng 6 giờ 30' ngày 23/5/2021, tại Hội trường E - Trường Đại học Luật thuộc Tổ bầu cử số 2, Phường An Tây, thành phố Huế trang trọng diễn ra lễ khai mạc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số cử tri của Nhà trường tham gia bỏ phiếu là 429 cử tri và đến 10 giờ cùng ngày, tất cả cử tri đều đã đi bầu cử và Tổ bầu cử đã thực hiện nghiệp vụ kiểm phiếu. Tổ bầu cử số 02 là đơn vị hoàn thành công tác kiểm phiếu sớm nhất trong các Tổ bầu cử của phường An Tây.

Trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, Tổ bầu và cử tri thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Công tác bầu cử đã diễn ra an ninh, an toàn và hoàn thành đúng theo kế hoạch.