Phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2016-2017

Ngày 25/10/2016, Phòng Tổ chức –Hành chính – Trường Đại học Luật tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2016 - 2017.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía lãnh đạo Trường Đại học Luật có ThS. Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng. Về phía Phòng Tổ chức - Hành chính, có ThS. Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng phòng, cùng toàn thể cán bộ viên chức và lao động hợp đồng của Phòng.

Tại Hội nghị ThS. Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng phòng thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2016 - 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ThS. Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng đánh giá cao những kết quả mà Phòng Tổ chức - Hành chính đạt được trong năm học qua, đồng thời, định hướng một số nội dung về các mảng công tác “Chính trị tư tưởng; chuyên môn; tổ chức đoàn thể của phòng”,..

Tại hội nghị, cán bộ viên chức của Phòng đã phát biểu thảo luận, nêu lên các biện pháp, giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, để lãnh đạo phòng tiếp thu, xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu quả. Hội nghị phát động phong trào thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 đến toàn thể cán bộ viên chức Phòng.

ThS. Nguyễn Văn Kiệm, thay mặt Đoàn chủ tịch kết luận những nội dung chính đã được Hội nghị thông qua và một lần nữa kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức Phòng Tổ chức – Hành chính đoàn kết, quyết tâm phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2016 – 2017.

Các bài khác