Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đối với Lưu học sinh Lào K41

Ngày 18/7/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân Luật và Luật Kinh tế cho 14 Lưu học sinh Lào K41.

Thông báo kết nối truy cập cho các đơn vị vào CSDL Proquest Central, Công bố KH&CN Việt Nam và Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

Thực hiện công văn 2099/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai sử dụng CSDL ScienceDirect cho các đơn vị thành viên. Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường .

Tiểu sử tóm tắt lý lịch 04 ứng viên của Đại học Huế ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 10/02/2019 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, xây dựng và phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó khẳng định phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á.

Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ Luật kinh tế khoá 10

Ngày 29/4/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ Luật Kinh tế khóa 10 (2019 - 2021) cho 119 tân thạc sĩ liên kết đào tạo tại các tỉnh: Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk .

CHUNG KẾT BÓNG ĐÁ NAM ĐẠI HỌC HUẾ 2021

Đội tuyển bóng đá trường Đại học Luật, Đại học Huế thẳng tiến vào Chung kết giải chuyên nghiệp Huế sau chiến thắng 3-2 trước Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế.